Ochrana osobných údajov

 

⦁ Informácie o spracúvaní osobných údajov zákazníkov,

  dodávateľov/návštev/zmluvných partnerov

 

⦁ Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie práv  - zamestnanec

 

Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie práv  - zákazník,

  dodávateľ, návšteva, zmluvný partner